Co zůstává

Výstavu a publikaci z archivu Jana Červinky a z jeho bohatých sbírek fotografií, dokumentů a památek připravily Juliet D. Golden a Hana Červinková. Děkujeme všem, kteří se na práci podíleli.

Mimořádnou vzpomínku věnujeme Vilému Heckelovi, jehož fotografie jsme mohly použít díky velkorysému souhlasu jeho rodiny.

Všechny materiály na výstavě a v této publikaci pocházejí z osobního archivu Jana Červinky. Byl vášnivým fotografem a většina snímků je jeho dílem. Fotografie však vznikaly před desítkami let za mimořádných, někdy extrémně tvrdých okolností, a tak dnes nebylo ve všech případech možné identifikovat fotografa. Udělaly jsme vše proto, abychom u každého snímku
určily autorství. Za případné nepřesnosti nebo chybějící jména autorů se omlouváme.